info@wetenschapsnet.com

De effecten van het coronavirus op het milieu

Science is for everyone

De effecten van het coronavirus op het milieu

Share this message:

De door het coronavirus veroorzaakte veranderingen in de omgeving waren voor het eerst zichtbaar vanuit de ruimte. Vervolgens, terwijl de ziekte en de afsluiting zich verspreidden, konden ze worden waargenomen in de lucht boven ons hoofd, de lucht in onze longen en zelfs de grond onder onze voeten.

Terwijl het dodenaantal verschrikkelijk steeg, van een enkel geval in Wuhan tot een wereldwijde pandemie die tot nu toe meer dan 110.000 mensen heeft gedood, leek de natuur steeds beter in staat om gemakkelijker te ademen.

Toen de snelwegen werden vrijgemaakt en de fabrieken werden gesloten, krompen de vuile bruine vervuilingsgordels binnen de dagen na sluiting van de stad over de steden en industriële centra in het ene land na het andere. Eerst China, toen Italië, en vervolgens ook Nederland en tientallen andere landen ervaren tijdelijke dalingen van kooldioxide en stikstofdioxide van maar liefst 40%, waardoor de luchtkwaliteit aanzienlijk verbetert en het risico op astma, hartaanvallen en longaandoeningen afneemt.

Voor veel experts is het een glimp van hoe de wereld eruit zou kunnen zien zonder fossiele brandstoffen. Maar of de mensheid uit deze horror in een gezondere, schonere wereld kan komen, zal niet afhangen van de korte-termijnimpact van het virus, maar van de politieke beslissingen.

Na tientallen jaren van meedogenloos toenemende druk is de menselijke voetafdruk op aarde plotseling lichter geworden. Het luchtverkeer halverwege maart is gehalveerd ten opzichte van dezelfde tijd vorig jaar. Vorige maand daalde het wegverkeer in het VK met meer dan 70%, tot niveaus die voor het laatst werden gezien toen de Beatles in korte broek zaten. Met minder menselijke beweging is de planeet letterlijk gekalmeerd: seismologen rapporteren lagere trillingen door ‘cultureel geluid’ dan vóór de pandemie.

Belangrijke milieu-indices, die al meer dan een halve eeuw gestaag zijn verslechterd, zijn onderbroken of verbeterd. In China, ’s werelds grootste koolstofbron, daalde de uitstoot tussen begin februari en half maart met ongeveer 18% – een daling van 250 miljoen ton, wat overeenkomt met meer dan de helft van de jaarlijkse productie van het VK. Europa zal naar verwachting een reductie zien van ongeveer 390 miljoen ton. Significante dalingen zijn ook te verwachten in de VS, waar het personenautoverkeer – de belangrijkste CO2-bron – met bijna 40% is gedaald.

Fossiele brandstoffen

Het lijdt geen twijfel dat deze lockdowns de fossiele-brandstofindustrie raakt. Met minder chauffeurs op de wegen en vliegtuigen in de lucht, is de olieprijs sinds vorig jaar met bijna twee derde gedaald. De autoverkoop daalde in maart met 44% en het autoverkeer daalde met 83%. Zoveel meer mensen leren thuis teleconferenties te houden dat het hoofd van de Automobile Association in het VK de regering adviseerde om de investeringen in infrastructuur over te schakelen van het aanleggen van nieuwe wegen naar het vergroten van de internetbandbreedte.

Dit is potentieel goed nieuws voor het klimaat omdat olie de grootste bron is van de koolstofemissies die de planeet verwarmen en weersystemen verstoren. Sommige analisten zijn van mening dat dit het begin zou kunnen zijn van een langdurige neerwaartse trend in emissies en het begin van het einde voor olie. Anderen zijn voorzichtiger over de brandstof die ons leven de afgelopen eeuw heeft gedomineerd en onze atmosfeer heeft vervuild.

“De daling van de uitstoot is wereldwijd en ongekend”, zei Rob Jackson, de voorzitter van Global Carbon Project. “De luchtverontreiniging is in de meeste gebieden gedaald. Het virus geeft een glimp van hoe snel we onze lucht kunnen reinigen met hernieuwbare energiebronnen. ” Maar hij waarschuwde dat de menselijke kosten te hoog waren en dat de milieuwinst tijdelijk kon zijn. “Ik weiger een daling van de uitstoot te vieren als gevolg van tientallen miljoenen mensen die hun baan verliezen. We hebben een systematische verandering in onze energie-infrastructuur nodig, anders zullen de emissies later stijgen. ”

De hoop dat de pandemie de overgang naar een schonere wereld zal versnellen, loopt al tegen een politieke muur aan: de ‘shockdoctrine’ van het rampenkapitalisme, geschetst door de auteur en activiste Naomi Klein. In haar gelijknamige boek beschrijft de Canadese schrijfster hoe een machtige wereldwijde elite nationale crises uitbuit om impopulaire en extreme maatregelen op het gebied van milieu en arbeidsrechten door te voeren.

Dit is wat er gebeurt in de Verenigde Staten en elders. Leidinggevenden van oliemaatschappijen hebben Donald Trump gelobbyd voor een reddingsoperatie. Onder de dekmantel van de crisis heeft het Witte Huis de brandstofbesparingsnormen voor de auto-industrie teruggedraaid, is de Environmental Protection Agency gestopt met het handhaven van milieuwetten, hebben drie staten demonstranten van fossiele brandstoffen strafbaar gesteld en is de bouw van de KXL-oliepijpleiding hervat. De enorme economische stimuleringswet van de Amerikaanse regering omvatte ook een reddingsoperatie van $ 50 miljard voor luchtvaartbedrijven. Milieugroepen dringen er bij het VK en de Europese Unie op aan om niet hetzelfde te doen.

Als regeringen de economische pompen op gang brengen met de bedoeling om weer normaal te werken, zal de milieuwinst waarschijnlijk tijdelijk of omgekeerd zijn. China geeft een indicatie van wat te verwachten is. Omdat er in Wuhan geen nieuwe gevallen zijn, wordt de afsluiting versoepeld en stijgen het energieverbruik en de luchtverontreiniging sinds eind maart.

Dieren en biodiversiteit

Terwijl onze soort zich tijdelijk terugtrekt tijdens de lockdowns, heeft het wild het achtergelaten vacuüm gevuld. Dit jaar zal er vrijwel zeker een veel lagere tol komen voor het doden van auto’s en vrachtwagens, wat bijvoorbeeld – alleen al in Nederland – jaarlijks het leven kost aan ongeveer 50.000 egels, 5.000 herten, 10.000 dassen en 10.000 vossen, evenals kerkuilen en vele andere soorten vogels en insecten. Veel gemeenten hebben het maaien van het gras langs bermen langs de weg – een van de laatst overgebleven natuurlijke woonplaatsen voor wilde bloemen – vertraagd, wat deze zomer voor een kleuroptreden op het platteland zou moeten zorgen en bijen meer stuifmeel zou moeten opleveren.

Op de Golden Gate Bridge in San Francisco zijn coyotes gespot, normaal gesproken schuw van verkeer. Herten grazen in de buurt van huizen in Washington, een paar kilometer van het Witte Huis. Wilde zwijnen worden brutaler in Barcelona en Bergamo, Italië. In Wales zijn pauwen door Bangor gestormd, geiten door Llandudno en zijn schapen op rotondes gefilmd in een verlaten speeltuin in Monmouthshire.

Dit wordt gepresenteerd als de komedie in onze tragedie. Cartoonisten hebben massa’s toeristendieren afgebeeld die door stadsramen naar de mensen gluurden terwijl ze werden opgesloten. Commentatoren hebben het zelfs over het ‘post-menselijke’ tijdperk – een spottende repliek op het idee dat we in het Antropoceen leven, een periode van menselijke overheersing die de planeet hervormt. Humor wordt niet veel zwarter. We lachen om onze eigen ondergang – en gaan ervan uit dat de natuur de begunstigde zal zijn.

Milieuactivisten zeggen dat dit een gevaarlijke misvatting is. Het beeld is anders in onze ongelijke wereld. Rijke, geïndustrialiseerde landen zien een tijdelijk herstel van de natuur omdat er in de eerste plaats zo weinig van is. Armere landen daarentegen, vooral op het zuidelijk halfrond, vrezen een grotere bedreiging voor dieren in het wild omdat de pandemie betekent dat ze minder geld en personeel hebben om bedreigde soorten en natuurlijke woonplaatsen te beschermen.

In het Amazone-regenwoud beperken de milieu-autoriteiten zich tot controle- en beschermingsoperaties. In de Masai Mara en Serengeti nemen natuurreservaten minder toeristeninkomsten op, wat betekent dat ze moeite hebben om opzichters te betalen. Natuurbeschermingsgroepen vrezen dat dit de deur zal openen voor meer illegale stroperij, mijnbouw en houtkap, vooral nu de lokale bevolking inkomsten verliest en nieuwe manieren nodig heeft om hun families te voeden.

“Op korte termijn zou het gevaarlijk zijn om te denken dat een teruggang van de economische activiteit de natuur ten goede komt”, zegt Matt Walpole van Fauna en Flora International. ‘Er zijn grote risico’s.’

Mogelijk wordt dit gecompenseerd door een verminderde vraag naar veel natuurlijke hulpbronnen, maar het valt nog te bezien of thuisisolatie van de helft van de wereldbevolking de eetlust voor consumptiegoederen beïnvloedt.

Een nieuwe toekomst?

De rust voor de natuur is minder belangrijk dan wat volgt. Dat wordt al besloten in besloten bijeenkomsten terwijl het publiek thuis wordt opgesloten. Ondertussen zijn wereldwijde conferenties om oplossingen te vinden voor milieuproblemen, zoals de Cop26 VN-klimaatonderhandelingen die oorspronkelijk eind dit jaar voor Glasgow waren gepland, uitgesteld.

VN-leiders, wetenschappers en activisten dringen aan op een openbaar debat, zodat het herstel zich kan concentreren op groene banen en schone energie, het bouwen van een efficiënte, natuurlijke infrastructuur en een versterking van de mondiale rantsoenen.

“Dit is de grote politieke strijd”, zegt Laurence Tubiana, CEO van de European Climate Foundation en architect van de Overeenkomst van Parijs. Vooraanstaande wetenschappers hebben gezamenlijk een open oproep voor regeringen ondertekend om herstelpakketten te gebruiken om een ​​groenere richting op te gaan in plaats van weer normaal te gaan werken.

Uiteindelijk zal de belangrijkste perceptie van het milieu waarschijnlijk de publieke perceptie zijn. De pandemie heeft de dodelijke gevolgen aangetoond van het negeren van waarschuwingen van deskundigen, van politieke vertraging en van het opofferen van de menselijke gezondheid en natuurlijke landschappen voor de economie. Volgens het Milieuprogramma van de Verenigde Naties is 75% van de nieuwe infectieziekten afkomstig van dieren. In vergelijking met het verleden gaan ze sneller over op mensen door middel van handel in wilde dieren en ontbossing en verspreiden ze zich vervolgens over de hele wereld via vliegreizen en cruisetoerisme. China’s werelds grootste markt voor wilde dieren – lijkt dit te hebben erkend door de landbouw en consumptie van levende dieren te verbieden. Er is een toenemende roep om een ​​wereldwijd verbod op “natte markten”.

De pandemie heeft ook aangetoond dat vervuiling onze weerstand tegen ziekten verlaagt. Meer blootstelling aan verkeersdampen betekent zwakkere longen en een groter risico om te overlijden aan Covid-19, volgens wetenschappers van de Harvard University. Zoals de milieu chef van de VN, Inger Andersen, zei: de natuur stuurt ons een bericht dat als we de planeet verwaarlozen, we ons eigen welzijn in gevaar brengen.

Sinds het begin van de pandemie ziet de wereld er niet alleen vanuit de ruimte anders uit. Het ondenkbare is nu denkbaar. Posities veranderen. Libertaire regeringen beknotten de vrijheden drastischer dan de leiders in oorlogstijd. Conservatieve conservatieven keuren biljoenen dollars goed voor gezondheidszorg en nooduitgaven. Voorstanders van kleine staten worden gedwongen tot massale interventies. Toonaangevende zakelijke publicaties roepen op tot een grondige hervorming van het kapitalisme. Het belangrijkste is dat de politieke focus is verschoven van individuele consumptie naar collectief welzijn.

Deze 100 dagen hebben de manier waarop we over verandering denken veranderd. Of deze pandemie goed of slecht is voor het milieu, hangt uiteindelijk niet af van het virus, maar van de mensheid. Als er geen politieke druk op regeringen is, zal de wereld zoals gewoonlijk terugkeren naar onhoudbare zaken in plaats van met een gezonder idee van wat normaal is.

Voor de Franse filosoof Bruno Latour is één ding dat we hebben geleerd, dat het mogelijk is om de economie binnen enkele weken te vertragen, wat tot nu toe ondenkbaar werd geacht vanwege de druk van de globalisering.

“De ongelooflijke ontdekking is dat er in het economische systeem van de wereld, verborgen voor alle ogen, een felrood alarmsignaal was, naast een grote stalen hendel die elk staatshoofd tegelijk kon trekken om ‘de voortgangstrein’ te stoppen met een schel gekrijs van de remmen ‘, schrijft hij.

Dit maakt ecologische oproepen om van een pad van eindeloze consumptie van grondstoffen af ​​te stappen realistischer, misschien zelfs wenselijker. Maar Latour waarschuwt dat deze onvoorziene pauze gemakkelijk machtige belangen in staat zou kunnen stellen meer controle te grijpen in afwachting van de grotere veldslagen die opdoemen over het klimaat en de biodiversiteit. ‘Dit is waar we moeten optreden’, zegt hij. ‘Als de mogelijkheid voor hen werkt, werkt het ook voor ons.’

Share this message:

Tags: , , , , , ,

en_GBEnglish